Подготовка и полагане на бетона

След като основата е добре подготвена и уплътнена, следва поставянето на кофража, полиетиленовото фолио и арматурата. Следваща стъпка е първоначалното полагане и подравняване на бетона, като за целта се използват специални гребла, мастари и големи магнезиеви заглаждачи.

За набиване на едрата фракция в бетона се използват специални решетъчни валяци до постигане на пастообразна повърхност. На този етап повърхността се обработва със специални магнезиеви заглаждачи и ръбовете започват да се оформят с фугачи- специализирани инструменти за оформяне на ръбове и фуги.
Оцветяване, финна обработка и щамповане

След изчакване на необходимото време за поглъщане и изпаряване на излишното количество повърхностна вода се полага на две ръце прахообразна цветна посипка с предварително избран цвят. След пълното покриване на бетонната повърхност отново се заглажда със стоманена маламашка, както и за последен път се оформят ръбовете, ъглите с помощта на ъгловите фугачи.

След като бетона е достигнал определена специфична за всяка текстура твърдост, се полага цветният отделител, който служи за допълнителен нюансиращ цвят. Той се полага равномерно на тънък слой по повърхността на бетона. Отделителят освен че предпазва щампите слепване към бетона, така и добавяйки втория нюансиращ цвят на щампованата бетона повърхност, визуално засилвайки ефекта на съответната имитация. Полагането на щампите за бетон с избраната текстура трябва да става плътно една до друга. Използват се ръчни трамбовки за постигане на максимален отпечатък на текстурата на избраната щампа, като за недостъпните за места се използват тънки и меки щампи. Фугите могат да бъдат добавени със съответните специализирани инструменти като длета и ролкови фугачи преди бетона да се е втвърдил.


Допълнителни ефекти и импрегниране

След пълното втвърдяване на бетона (от 2 до 7 дни в зависимост от метеорологичните условия) щампованата повърхност се измива с водна струя под налягане за да се обезпраши максимално и да се постигне желания цвят и контраст между основния цвят (на посипката) и този на отделителя. За постигане на допълнителни ефекти на този етап, се използват графитни бои и на киселинни оцветители. След окончателното изсъхване на щампования бетон на повърхността се полага импрегнатор за бетон с помощта на четка, валяк или пистолет. В резултат на имрегнирането се проявяват окончателните цветове и цветови оттенъци на щампования бетон.